Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

zyciegumbasa
7904 6844
Reposted fromnexxt nexxt viakattrina kattrina
6635 07e3 500
Reposted frommaking-love making-love viamrautyna mrautyna
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
9510 deca 500
Reposted fromkimik kimik
2680 c75a 500
Reposted fromkimik kimik
zyciegumbasa
4674 b50b
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream viaabeille abeille

June 26 2015

zyciegumbasa
https://40.media.tumblr.com/206a86b599f6289155da126ba1fc316b/tumblr_nqiq12xRoH1trd142o2_r1_1280.jpg
The Diphylleia Grayi, also known as the Skeleton Flower, is a very unusual plant. Anytime it’s flower petals get wet, they turn from their usual milky white to completely transparent.
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome

June 22 2015

zyciegumbasa
Reposted frompera pera
zyciegumbasa
2927 a6cf 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viaabeille abeille
zyciegumbasa
6520 eca1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaabeille abeille
zyciegumbasa
9728 aa9f
Reposted fromadriannak adriannak viaabeille abeille
7290 7c1e 500
Reposted fromkimik kimik viaabeille abeille
2248 c59f 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaabeille abeille
zyciegumbasa

June 08 2015

8540 9973 500
zyciegumbasa
7107 7b5f
Reposted fromQOH1984 QOH1984 viaabeille abeille
zyciegumbasa
3890 e7ca 500
Reposted fromrol rol viaadriannak adriannak
zyciegumbasa
8891 3a12 500
zyciegumbasa
Nie jestem pewien do czego służy miłość, ale tak mniej więcej wydaje mi się, że do kupowania Ci świeżego chleba, gdy jeszcze śpisz, do podawania ręcznika gdy wychodzisz spod prysznica, do parzenia Ci kawy i przyjmowania za to uśmiechu, do chowania Cię pod parasolem albo w dłoniach, do niewierzenia w cellulitis, do niewidzenia zmarszczki, do słuchania z Tobą muzyki i spacerowania palcami po Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapekosia pekosia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...